Hotline: 01 223 511 511
ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN
Cơ Cấu
_CƠ CẤU TỔ CHỨC_
Support yahoo
Support yahoo
Support skype
Support skype
 
_CƠ CẤU TỔ CHỨC_
Cơ cấu tổ chức
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Công ty Cổ phần Du lịch Bưu Ðiện thuộc loại hình Công ty Cổ phần, hoạt động theo luật Doanh nghiệp, pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ðiều lệ của Công ty. Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Ðại Hội Ðồng Cổ Ðông, Ðại Hội Ðồng Cổ Ðông bầu Hội Ðồng Quản Trị để quản trị Công ty giữa hai kỳ Ðại hội, bầu Ban Kiểm Soát để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty là Ban Giám Ðốc Công ty, do Hội Ðồng Quản Trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ban Giám Ðốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội Ðồng Quản Trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY

1. Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.
2. Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông.
3. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
4. Công ty Xây dựng Bưu điện.
5. Công ty Vật tư Bưu điện I .
6. Công ty Vật tư Bưu điện II.
7. Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Bưu điện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Chủ tịch: Ông Lâm Hoàng Vinh - Phó Tổng Giám Đốc TĐ Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.
2. Uỷ viên: Ông Nguyễn Thanh Sự - Phó chủ tịch Công đoàn BĐ Việt Nam.
3. Uỷ viên: Ông Bùi Đình Khoan – Giám đốc Viễn thông tỉnh Quảng Ninh.
4. Uỷ viên: Ông Vũ Minh Khiêm – Giám đốc Viễn thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
5. Uỷ viên: Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổng giám đốc Công ty.
6. Uỷ viên: Ông Phạm Anh Tuấn - Quyền giám đốc Cty CP bảo hiểm Bưu điện.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng ban: Bà Phạm Thị Lợi – Phó giám đốc Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông.
2. Uỷ viên: Ông Phạm Mạnh Khoáng - Trưởng ban Tài chính Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
3. Ủy viên: Ông Đinh Quang Hữu – Chuyên viên Tập đoàn BCVT Việt Nam.

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Tổng giám đốc: Ông Lê Quốc Hùng
2. Phó tổng giám đốc: Ông Nguyễn Hà Giang

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Kinh doanh - Tiếp thị
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Tổ đầu tư

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Lữ Hành
2. Khách sạn Bưu Điện Vũng Tàu
3. Khách sạn Bưu Điện Hạ Long
4. Khách sạn Bưu Điện Cửa Lò
5. Khách sạn Bưu Điện Sầm Sơn
6. Khách sạn Bưu Điện Tam Đảo
7. Chi nhành Thành phố Hồ Chí Minh
8. Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Du lịch
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | PHÒNG NGỦ | NHÀ HÀNG | TIỆC CƯỚI | HỘI NGHỊ | DỊCH VỤ KHÁC | KHUYẾN MÃI | TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ
BlogSpot
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun